neděle 24. března 2013

Výstava v obrázcích

plakát k výstavě


čtvrtek: zahájení - tradiční filatelistická skladba 
"Jede, jede poštovský panáček" v podání předsedy OV

uvítání ředitelem muzea Mgr. Junkem

přípitek na zdar výstavy - odleva: L.Sodomka, filatelistický odbor, 
PF, předseda OV a V.Beneš, gestor SČF

pohled na hosty vernisáže

výstavu připravili pánové Šraut, Sobotka, Fencl, Prušek a Katzer


prohlídka exponátů na výstavních rámech 3 x 3 listy

pohled na exponát

akční porada OV: pánové Sodomka, Katzer a Šraut

"Tak to jsem ještě neviděl!"

polovina jury v akci: předseda jury (a SČF) W.Müller a Z.Okáč

neděle: výdej exponátu - přebírá J.Škaloud

přebírají P.Švejnar a V.Malovík

poslední přebírající: R.Schindler
připravena je cílová prémie :-)

záběr z rozebírání výstavy


v neděli 23. března ve 13:20 hodin se stala naše výstava minulostí...

Mé veliké poděkování pro:
- kolegy, členy OV za nasazení a trpělivost s předsedou OV,
-ředitele Muzea za podmínky pro naši výstavu,
-ředitelku M-klubu za zapůjčení stolů a dopravu stolů,
-Petru Pruškovi za vytvoření loga výstavy a diplomu,
-členy našeho KF za službu při hlídání exponátů,
-členy jury, kteří podnikli cestu na výstavu na vlastní náklady a nepožadovali jurovné,
-společnost NOPEK, a.s. za poskytnutí  listových tyček na zahájení výstavy,
-dárce, kteří věnovali výstavní ceny,
-všem, těm, na které jsem v tuto chvíli zapomněl a zasloužili se o zdar výstavy!

Třeba ještě někdy něco připravíme :-)

Díky za pozornost, kterou jste tomuto blogu věnovali!
Mnoho radosti z filatelie Vám přeje
Petr Fencl

Žádné komentáře:

Okomentovat