středa 6. března 2013

Tiskový list k výstavě


OV připravil pro sběratele a také pro příznivce našeho města TL s vyobrazením sochy zakladatele města. Byla použita fotografie sochy Přemysla Otakara II., která je umístěna na kamenném soklu před Pražskou bránou. V pravé části je TL doplněn logem výstavy. Zájemci o celý TL se mohou obrátit na pana Luboše Sodomku: sodomka.lubos@seznam.cz nebo na telefon 604 963 448. Cena TL byla stanovena ve výši 220 Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat